مشخصات کتاب:

نام کتاب: راهکارهای کاهش تأثیرگذاری تحریم‌ها بر نظام پولی و بانکی- مطالعات امنیت اقتصادی شماره 132

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، 1399

‏‫مشخصات ظاهری: 84 ص

قیمت: 30.000 تومان

چاپ نخست: مهر 99

معرفی کتاب:

بررسی روند اعمال تحریم‌ها بر اقتصاد حاکی از آن است که برخلاف برداشت عموم از تحریم درآمدهای نفتی به‌عنوان شاهراه اصلی آسیب به اقتصاد کشور، از دیدگاه کشور تحریم‌کننده، تحریم بخش مالی ایران عامل اصلی تحلیل توان اقتصادی کشور است، زیرا قبل از اعمال تحریم‌های نفتی، آمریکا به تخریب پایه‌های نظام مالی کشور و ایجاد موانع و تنگناهای مختلف بر سر راه مبادلات پولی و بانکی ایران از روش‌های مختلف از جمله: تحریک سایر کشورها برای همراهی با آمریکا، فشارهای سازمان ملل و نیز تحریم‌های یک‌جانبه و ثانویه خود روی آورد، و بعد از آنکه پایه‌های اصلی نظام مالی کشور متزلزل شد، تحریم‌های نفتی به‌عنوان سنگین‌ترین ضربه تحریمی به اقتصاد ایران وارد شد. در این بین وجود چالش‌های مختلف بین‌المللی، سیاسی و اقتصادی داخلی- مانند مسئله پیوستن به پیمان‌های مالی بین‌المللی، عدم به‌روزرسانی اصول کمیته بال، عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، مشکلات در حوزه سوییفت، عدم استفاده از نهادهای مالی بین‌المللی، برخوردار نبودن از دیپلماسی اقتصادی، عدم توجه مناسب به قدرت اقتصادی به‌عنوان یک مؤلفه اساسی در دستیابی به قدرت منطقه‌ای، وجود مشکلات ساختاری، نهادی و عدم امکان فعالیت بانک‌های خارجی در کشور و…- از جمله عواملی هستند که تأثیرگذاری تحریم‌ها در این حوزه را افزایش داده و وضعیت امنیت اقتصادی را با چالش‌ جدی مواجه کرده‌اند.

باید توجه داشت که امنیت اقتصادی وضعیتی است که در صورت دستیابی به آن حساسیت اقتصاد نسبت به شوک‌ها کاهش می‌یابد یا به‌طور کلی از بین می‌رود و زمینه دستیابی به آرمان‌های جامعه فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، وقوع هر شوکی که وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی را تنزل دهد و فرآیند رشد و توسعه را با چالش مواجه کند، به‌منزله آسیب به امنیت اقتصادی تلقی می‌شود و در این بین بخش مالی- به‌عنوان مهم‌ترین حلقه اتصال‌دهنده بخش‌های مختلف اقتصاد داخلی و خارجی- از این قاعده مستثنی نیست. براساس این، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، مطابق اهداف تعریف شده برای این مؤسسه مبنی‌بر بررسی ابعاد مخاطره‌آمیز شوک‌های اقتصادی و تأثیر آنها در وضعیت امنیت اقتصادی کشور، اقدام به بررسی راهکارهای کاهش تأثیرگذاری تحریم‌ها بر نظام پولی و بانکی پرداخته است. امید است نتایج حاصل از این پژوهش به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از این ناحیه کمک کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

1- مروری بر انواع تحریم‌های اعمال شده بر نظام پولی و بانکی

1-1- روند تحریم‌های پولی و بانکی در دور قبلی تحریم‌ها

2-1- انواع تحریم‌های پولی و بانکی در دور جدید تحریم‌ها

2- عوامل تشدیدکننده اثرگذاری تحریم‌ها بر نظام پولی و بانکی

1-2- عوامل بین‌المللی

2-2- عوامل سیاسی

3-2- عوامل اقتصادی

3- ملاحظات امنیت اقتصادی

4- راهکارها

دانلود خلاصه مدیریتی