ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 87

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: یاسر سلیمانی

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

پژوهشگران: یونس خداپرست، میلاد میر، الهه رحیم‌دوست، یاسر سلیمانی، معصومه سادات سجادی، محمد جعفری، عاطفه غلامی

تیر 1400

قیمت ماهنامه: 50000 تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

1- راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران

2- راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

هشدار

3- سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور

4- شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن

تحلیل

5- وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور

6- وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی

7- ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 86

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: یاسر سلیمانی

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

پژوهشگران: نسیبه زارعی، میلاد میر، عاطفه غلامی، زهرا مشفق

خرداد 1400

قیمت ماهنامه: 50000 تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

1- راهبردهای تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم

2- راهکارهای افزایش ضریب نفوذ مالیاتی در کشور

هشدار

3- تبیین برخی ناکارآمدی‌ها و فساد در بخش کشاورزی

4- فقر خانوارهای شهری و روستایی بر اساس دسترسی به کالاهای اساسی

تحلیل

5- بررسی مشکلات چرخه ترانزیت کالا از مبدأ به مقصد در کشور

6- تحلیل جایگاه ایران در مناسبات اقتصادی آسیای میانه و قفقاز جنوبی با تأکید بر کریدورهای ترانزیتی

7- تحلیلی بر مناسبات اقتصادی ایران و هند: فرصت‌ها و چالش‌ها

ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 84 و 85

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: یاسر سلیمانی

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

پژوهشگران: میلاد میر، عاطفه غلامی، سعیده احمدی، زهرا مشفق، مرجانه بشخور، یونس خداپرست

فروردین و اردیبهشت 1400

قیمت ماهنامه: 50000 تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

1-راهبردهای رفع مشکلات و موانع انعقاد قرارداد و پیشرفت پروژه‌های عمرانی

2- راهکارهای توسعه امنیت سرمایه‌گذاری در استان تهران

هشدار

3- تبعات تعدد مراکز تصمیم‌گیری و تبیین نقش مدیریت واحد در کشور

4- بسترها، مشوق‌ها و زمینه‌های شکل‌گیری فرار مالیاتی

5- تضاد منافع؛  عامل اصلی مشکلات و چالش‌های اقتصادی دولت و بخش‌های حاکمیتی

تحلیل

6- آینده دیپلماسی تجاری ایران با پیروزی جو بایدن

7- روش‌های نوین پول‌شویی با رویکرد تبادلات مالی در فضای سایبری

8- بررسی تحولات آتی بازار جهانی گاز با تأکید بر بازار ال‌ان‌جی

9- زمینه‌های نارضایتی و اغتشاشات در جامعه از نگاه اقتصادی