تحریم‌های غرب علیه اقتصاد روسیه از سال 2014 به بعد، موجب افزایش فشار تورمی، دشواری دسترسی به بازارهای سرمایه بین‌المللی برای وام‌گیرندگان، تضعیف ارزش روبل در برابر یورو و دلار و ایجاد تأخیر در خروج اقتصاد روسیه از رکود شدند. به‌رغم تبعات منفی این فشارها برای اقتصاد روسیه، بهره‌برداری از الگوهای مقابله با تحریم روسیه علیه غرب می‌تواند در راستای تقویت امنیت اقتصادی ایران مفید باشند.