جلسه مشترک با پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در حوزه زمین‌خواری در تاریخ 1400/03/04 با حضور دکتر نادری (مدیر گروه جامعه‏شناسی و حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه)، دکتر اقدسی طینت (عضو گروه اقتصاد و حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه)، پدرام داوودی (عضو گروه اقتصاد و حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه)، مجتبی قاسمی (مدیر گروه اقتصاد و حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه) خانم ساکیانی (عضو گروه اقتصاد و حقوق پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه)، دکتر یاسر سلیمانی (معاون آموزشی و اجرایی پژوهشکده)، خانم زارعی (مدیر گروه اقتصاد کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پژوهشکده)، خانم دکتر احمدی: (مدیر گروه اقتصاد سیاسی و فساد پژوهشکده) در محل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر برگزار گردید. گزارش راهبردی این کرسی جهت بهر‌ه‌برداری نخبگان و خبرگان در ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر منعکس می‌گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *