مدیر گروه:

آدرس ایمیل:

اقتصاد دفاعي به بررسي مسائل دفاع و امور مربوط به آن نظير خلع سلاح، صلح، امنيت، اجتناب از جنگ، خاتمه دادن به جنگ، عوامل ايجاد آن، مديريت جنگ، تخصيص منابع، توزيع درآمد، رشد، ثبات اقتصادي و غیره مي‌پردازد. با توجه به مفهوم دفاع، اقتصاد دفاعي شامل بررسي تأثير كمبود منابع در محدود كردن فعاليت‌هاي تدافعي كشورها و در عين حال توسعه اين قبيل فعاليت‌ها است. علاوه بر آن، با توجه به اينكه ملت ها در نظامي بين‌المللي فعاليت مي‌كنند كه شامل دولت‌های دیگر و تعداد بيشماري از عاملان غيردولتي است، اقتصاد دفاعي بايد به تعامل ميان كشورهاي مختلف كه در جستجوي تأمين امنيت منطقه‌ای و بين‌المللي كه خود جزئي از آنها هستند، وحدت بخشد. گروه اقتصاد دفاعی پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر با رویکرد تولید گزارش‌های راهبردی در حوزه امنیت اقتصادی تشکیل شده است که با بهره‌گیری از اساتید و پژوهشگران متخصص توانسته‌است گام مهمی در جهت تولید محتوای علمی در این حوزه بردارد.

اعضای گروه