سرپرست گروه:

رایانامه:

گروه پژوهشی اقتصاد بین‌الملل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر به منظور تحقق بخشی از وظایف این پژوهشکده در مورد بررسی و تجزیه و تحلیل مطالب ارائه شده در بالا و نیز کمک به انجام پژوهش‌های تخصصی و مرتفع کردن نیازهای کشور در این حوزه تشکیل شده است. از اهداف اصلی این گروه می‌توان به برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی، روش‌شناسی و نظریه‌پردازی در تجارت بین‌الملل و مالیه بین‌الملل، تحلیل‌های نظری و تجربی تجارت بین‌الملل و مالیه‌ بین‌الملل، مطالعه‌ی پویایی‌هایی سیاست‌های تجاری و اخذ راهکارهای کاربردی برای تعمیق روابط بین‌الملل، مطالعه‌ی موضوعات تجارت بین‌الملل مثل جهانی شدن تجارت و یکپارچگی و همکاری‌های منطقه‌ای، مطالعه‌ی پویایی‌های سیاست مالی بین‌الملل و یافتن راهکارهای کاربردی در بازارهای جهانی مالی و مطالعه‌ی موضوعات مرتبط با مالیه بین‌الملل مثل جهانی شدن مالی، شناخت بازارهای مالی بین‌المللی اشاره کرد.

اعضای گروه