در میان تمام مسائل یک جامعه، اقتصاد به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زندگی مطرح است. اقتصاد در تمام ابعاد یک جامعه(سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و …) از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا استقلال جامعه و قدرت مقاومت آن در مقابل حوادث طبیعی و اجتماعی، شکوه و عظمت یک جامعه در مقابل جوامع دیگر و ثبات سیاسی آن، بستگی به حل مشکلات و رفع کمبود های اقتصادی آن جامعه دارد.

در این بین و در حوزه مسائل اقتصادی در سطح کلان، به‌ویژه در سطح سیاست‌گذاری، موضوع امنیت اقتصادی مقوله‌ای بسیار مهم تلقی می‌شود که از جمله مهم‌ترین پیش‌نیازها برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌آید. در این راستا، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر تلاش دارد تا گامی بلند در جهت دستیابی به این هدف بردارد و سیاست‌ها و راهبردهایی را به‌منظور کاراتر شدن نظام اقتصادی کشور ارایه کند. این پژوهشکده ضمن بهره‌گیری از توانمندی‌های کارشناسان مجرب خود، ارتباط تنگاتنگی با کارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهی و اجرایی برقرار کرده و دست همکاری به سوی تمامی اساتید و صاحب نظران دراز می نماید. امید است با همکاری همدیگر زمینه اعتلای هر چه بیشتر نظام اقتصادی کشور را فراهم سازیم.

محمد جعفری               

رئیس پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر