نهاد‌های علمی هم‌سو

 • مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری

 • دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی

 • مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • اتاق تعاون ایران

 • موسسه افق آینده پژوهی راهبردی

 • دادستانی کل کشور

 • موسسه مردم‌نهاد دیدبان شفافیت و عدالت

 • موسسه صندوق بازنشستگی صبا

 • سازمان بازرسی کل کشور

 • کمیسیون دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 •  مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیرعامل کشور

 • سازمان بنادر و دریانوردی کشور

 •  اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • اندیشکده حکمرانی دفاع و امنیت دانشگاه امام صادق (ع)

 • کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

 • کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

 • موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت

 • موسسه مطالعات و تحقیقات بازنشستگی صبا

 • دانشگاه خوارزمی

 • کانون صرافان کشور

 • اندیشکده حکمرانی نرم

 • سازمان پدافند غیرعامل کشور

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان

 • پژوهشکده پولی و بانکی

 • اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 • موسسه خرد و جامعه

 • موسسه مطالعات ملی

 • دانشگاه تهران

 • مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی

 • پژوهشکده مطالعات راهبردی

 • قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی

 • دانشگاه علامه طباطبایی

 • دانشگاه امام صادق (ع)

 • مرکز تحقیقات کاربردی پلیس امنیت اقتصادی ناجا

 • مرکز مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

 • مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج