الناز باقرپور

پژوهشگر

طراحی وب
80%
طراحی موبایل
70%
طراحی برند
90%
UI/UX طراحی
95%
طراحی لوگو
50%

More Member

پژوشگر
سجاد برخورداری

Tomas Udoya

معاون پژوهشی

مسئول دفتر
صادق رضایی

پژوهشگر