ماهنامه امنیت اقتصادی شماره 87

مشخصات ماهنامه:

مدیرمسئول: محمد جعفری

مدیر داخلی: یاسر سلیمانی

سردبیر: سید محمد رضا سید نورانی

پژوهشگران: یونس خداپرست، میلاد میر، الهه رحیم‌دوست، یاسر سلیمانی، معصومه سادات سجادی، محمد جعفری، عاطفه غلامی

تیر 1400

قیمت ماهنامه: 50000 تومان

عناوین ماهنامه:

راهبرد

1- راهبردهای صادراتی و شرکای تجاری هدف محصولات پتروشیمی ایران

2- راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی

هشدار

3- سیاست‌های مداخله‌ای دولت در صنعت فولاد کشور

4- شرکت‌های کاغذی و ملاحظات امنیت اقتصادی آن

تحلیل

5- وضعیت سرمایه‌گذاری و استفاده از انرژی‌های نو در کشور

6- وضعیت فعلی و چشم‌انداز انرژی رژیم اشغالگر قدس با رویکرد امنیت انرژی

7- ملاحظات امنیت اقتصادی معوقات و فرار مالیاتی