مشخصات کتاب:

نام کتاب: شناسایی فساد در حوزه پولی و بانکی کشور

تهیه و تدوین: پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر

تألیف: مرجانه بشخور

مشخصات نشر: تهران، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر‏‫، 1399

‏‫مشخصات ظاهری: 61 ص

قیمت: 20.000 تومان

چاپ نخست: خرداد 99

معرفی کتاب:

بانک‌ها نهاد‌های اقتصادی هستند که وظیفه تجهیز و تخصیص منابع، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل ‌و انتقال وجوه، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان و موضوع¬هایی از این دست را برعهده دارند. به عبارت دیگر، از جمله مهم‌ترین نقش بانک‌ها در اقتصاد، تأمین منابع مالی برای فعالیت‌های تولیدی مولد و ایفای نقش به‌عنوان امانت‌داری معتمد است. این در حالی است که مسئله فسادهای واقع شده در این حوزه و نشت منابع بانکی به بخش‌های غیرمولد و سوداگری، علاوه بر آسیب‌های جدی به بخش تولید، موجب کاهش اعتماد جامعه به بانک‌ها و مؤسسه¬های پولی و مالی به‌عنوان نهادهایی امین شده است. گسترش و عمیق شدن ریشه‌های این نوع فساد نه‌تنها روند رشد و توسعه اقتصادی را تحلیل می‌برد، بلکه می‌تواند مشروعیت حکومت‌ها را نیز به خطر بیندازد. بدین شکل که پیامدها و آثار سوء این نوع فساد در جامعه، به‌ویژه در سازمان‌ها به صورت یک بیماری مسری و مهلک نفوذ و افزون بر متلاشی کردن سازمان از درون، از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند تا آنجا که همه نهادهای موجود را تحلیل می‌برد و این پندار در مردم تقویت می‌شود که مقام¬های دولتی و نخبگان اقتصادی، منابع مالی را به یغما می¬برند و حیف‌ومیل می‌کنند. شکل‌گیری چنین تفکری در جامعه موجب کاهش سرمایه‌های اجتماعی و در نهایت، فروپاشی نظام سیاسی حاکم خواهد شد.

از سوی دیگر، این نوع فساد می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی شود و جامعه را از مسیر رشد خود بازدارد. همچنین برخی از محققان معتقدند، آثار منفی فساد مالی در رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، اقتصاد زیرزمینی، درآمد دولت، هزینه‌های اجتماعی، توسعه اقتصادی، کمک‌های خارجی، نظام سیاسی، نرخ جرم و جنایت و تورم نمود می¬یابد. بدین شکل که فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد و بدین¬ترتیب، نه‌تنها موجب کاهش رشد اقتصادی می‌شود، بلکه می‌تواند موجب افزایش فرارهای مالیاتی، نابرابری درآمدی، نارضایتی‌های اجتماعی، جرم و جنایت، تنزل فرهنگی و حتی بروز دور باطل فقر در گروه‌های کمتربرخوردار شود.

براساس این، پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر، مطابق اهداف تعریف شده برای این مؤسسه مبنی‌بر بررسی ابعاد مخاطره‌آمیز شوک‌های اقتصادی و تأثیر آنها در وضعیت امنیت اقتصادی کشور، اقدام به بررسی برخی از مهم‌ترین عوامل ایجادکننده زمینه فساد در حوزه پولی و مالی و تأثیرگذاری آن بر وضعیت امنیت اقتصادی پرداخته است. امید است نتایج حاصل از این پژوهش به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران اقتصادی برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد از این ناحیه کمک کند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

مقدمه

1- مروری بر مفهوم و وضعیت شاخص فساد در ایران

2- برخی دلایل شکل‌گیری فساد در حوزه پولی و بانکی

1-2- عدم شناسايي و مديريت ریسک اعتباری

2-2- عدم حاکمیت شرکتی

3-2- عدم شفافیت در مقوله‌های مختلف در نظام بانکداری

4-2-  ناكارآيي سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي

2-5- ضعف در قانون‌گذاری و اجرای قوانین

6-2- عدم تأکید بر طراحی و استفاده از سیستم‌های کارآمد

3- ملاحظات امنیتی

4- راهکارهای پیشنهادی

منابع

دانلود خلاصه مدیریتی