پژوهشگر

طراحی وب
80%
طراحی موبایل
70%
طراحی برند
90%
UI/UX طراحی
95%
طراحی لوگو
50%

اعضای بیشتر

پژوشگر

مسئول تدارکات

معاون آموزشی و اجرایی

مدیر گروه اقتصاد بین‌الملل