جلسه هم‌اندیشی توسعه دریا محور با حضور خبرگان و نخبگان و کارشناسان پژوهشکده در محل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر برگزار شد.

برنامه ریزی و تعریف ماموریت برای بخش دریا در جهت رسیدن به اهداف کلان تعریف شده در اقتصاد دریا نیازمند شناخت دقیق و استفاده از ابزار و فناوری های نو است. هر گونه تغییر نادرست و بدون مطالعه در زیست بوم دریایی با توجه به بسته بودن این سیستم می تواند موجب بروز خسارات جبران ناپذیری در محیط زیست دریایی و به دنبال آن صدمه به مولفه های مختلف در اقتصاد دریا محور می شود

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *