جلسه ارزیابی صنعت فولاد از منظر مفاسد اقتصادی در تاریخ 12/02/1400 با حضور آقای مهندس رضا شهرستانی (عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران)، خانم دکتر احمدی (مدیرگروه اقتصاد سیاسی پژوهشکده)، آقای دکتر اکبری جور ( پژوهشگر اقتصاد سیاسی و فساد)، خانم دکتر محدثه رییسی (پژوهشگر اقتصاد سیاسی و فساد) در محل پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر برگزار گردید. گزارش راهبردی این کرسی جهت بهر‌ه‌برداری نخبگان و خبرگان در ماهنامه امنیت اقتصادی تدبیر منعکس می‌گردد.

دیدگاه خود را بنویسید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد. موارد ضروری ستاره زده شده اند *